Telefon
Whatsapp

Ticaret Hukuku

Çalışma Alanlarımız > Ticaret Hukuku
Ticaret Hukuku Avukatı Çorlu

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, ticari ilişkileri düzenleyip ve ticari işlemleri denetleyen hukuk dalıdır. İşletmeler ve tüccarlar arasındaki ticari ilişkileri ve bu ilişkilerin hukuki boyutlarını kapsar. Ticaret Hukuku, ticari işlemlerin düzenlenmesi, ticari sözleşmelerin oluşturulması ve uygulanması, şirketlerin kuruluşu ve yönetimi, rekabet hukuku, tüketici koruması ve ticaretin diğer yönleri ile ilgilenir.

Ticaret Hukuku Şu Konuları İçermektedir :

Ticari Sözleşmeler: Ticari işletmeler arasında yapılan anlaşmaları, sözleşmeleri düzenler.
Şirketler Hukuku: Ticaret şirketlerinin kurulması, yönetimi, işleyişi ve feshi gibi konuları düzenler.
Rekabet Hukuku: Piyasada rekabeti korumaya yönelik kuralları belirlemektedir.
Tüketici Hukuku: Tüketicilerin haklarını korumak ve tüketici ile firmalar arasındaki ilişkileri korumayı sağlamaktadır.
Uluslararası Ticaret Hukuku: Ülkeler arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır.
Ticari İşlemlerde Sorumluluk ve Uyuşmazlık Çözümü: Ticari işlemlerde meydana gelen uyuşmazlıkların çözümünü düzenler.

Avukat Bahadır Berk

Ticaret Hukuku Çorlu, Çorlu Ticaret Hukuku, Ticaret ve Şirketler Hukuku Çorlu, Ticaret Hukuku Avukatı Çorlu, Çorluda Ticaret Avukatı, Ticari Sözleşmeler Çorlu Denilidği Zaman Berk Hukuk Bürosu Hizmetinizdedir.

Ticaret hukuku, sürekli yeni bilgiler edinmeyi ve pratikteki uygulamalarının takibin de zorunlu şekilde yapmayı gerekli kılar. Sağlıklı ticari ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesini sağlamak için bu hukuk disiplininin düzenlemeleri hayati önem taşır.

Bu uzmanlık, ticari işlerin kapsandığı geniş kavram sebebiyle, Borçlar Kanunu alanından ayrı tutulur. Bu uzmanlık yalnızca ülke içindeki ticari faaliyetleri kapsayan, sınırlı bir yapı değildir. Küreselleşen dünyada uluslararası ticari ilişkilerde meydana gelen anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda da ticaret hukukunun kapsadığı mevzuatlar kullanılır.

Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?