Telefon
Whatsapp

İş Hukuku

Çalışma Alanlarımız > İş Hukuku
İş Hukuku Avukatı Çorlu

İş Hukuku

İş Hukuku, çalışma şartlarını, işçi ücretlerini, işçi sendikalarını kapsıyan ve bu alandaki konuları en ince detayına kadar araştıran bir hukuk dalıdır. İş Hukuku, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenlemesidir.
Söz konusu yükümlülükten doğan işveren, işçi ve onların devletle ilişkilerinin düzenlenmesi için oluşturulan hukuk kurallarını bir sistem içinde inceler.

İş Hukukunun Özellikleri

  • İşveren tarafından işçinin emeğinin sömürülmemesi, hakkının ihlal edilmemesi için iş hukukunda işçi haklarının korunması önceliklidir.

  • Aksi sadece işçinin lehine kararlaştırılabilen nisbi emredici kurallar içerir. Örneğin işçiye asgari ücretin altında ücret verilememesi gibi.

  • İş hukuku çerçevesinde herhangi bir hükümle ilgili tereddüt yaşanması durumunda işçi lehine yorum getirilir.

  • İş hukukunda işçinin kişiliğine öncelik verilir ve buna bağlı olarak hizmet sözleşmesi işveren ile işçi arasındaki karşılıklı edimlerin sorumluluklarına dayalı ilişkinin çerçevesini çizer.

  • Özel hukuka ait kriterleri barındıran iş hukuku, işçi ve işverenin çalışma hayatında karşılıklı ilişkilerinin düzenlenmesinde devletin müdahilesinden dolayı karma hukuk özelliği taşır.

Avukat Bahadır Berk

İş Hukuku Çorlu, Çorlu İş Hukuku, İş Hukuku Avukatı Çorlu, İşyeri Avukatı Çorlu, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çorlu, İş Davası Avukatı Çorlu, İşyeri Davası Avukatı Denilidği Zaman Berk Hukuk Bürosu Hizmetinizdedir.

Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?