Telefon
Whatsapp

Disiplin Hukuku

Çalışma Alanlarımız > Disiplin Hukuku
Disiplin Hukuku Avukatı Çorlu

Disiplin Hukuku

Bir kurumun veya kuruluşun düzeninin korunmasına yönelik ceza ve ödüller içeren kurallar bütünü, disiplin hukukunu oluşturmaktadır. Disiplin hukukunda öngörülen yaptırımlar muhatapların bazen görevlerinde, bazen özlük haklarında kısıtlamalar, bazen de görevine son verilmesi gibi neticeler içermektedir.

Disiplin cezalarının temel amaç ve işlevleri; kurum düzenini sağlamak, personeli korumak, eğitmek, gereken özeni göstermeyenleri tasfiye etmek ve caydırmaktır. Disiplin ceza hukuku, görülen hizmetin layık olduğu önem ve doğrulukla yürütülebilmesi için personel üzerinde ıslah ve ikaz, bazen de tasfiye maksatlarıyla konan belli tedbirler ve kaideler bütününü oluşturur. Bu alan ceza hukuku kapsamında bir ceza mahiyeti taşımaz ancak bir eylem karşılığı olması nedeniyle ceza hukukuna ilişkin suçta ve cezada yasallık, bir eylem nedeniyle birden fazla ceza verilemeyeceği gibi bazı ilkeler disiplin cezalarında da geçerlidir.

Disiplin Hukuku İlkeleri

  • Soruşturma Yapma Zorunluluğu İlkesi
  • Savunma Hakkının Dokunulmazlığı İlkesi
  • Kanunilik İlkesi
  • Kıyas Yasağı
  • Masumiyet Karinesi
  • Kendisi veya Yakınları Aleyhine Beyanda

Bulunmaya Zorlanamama İlkesi

  • Hukuka Aykırı Delil Yasağı
  • Ölçülülük İlkesi
  • Disiplin Cezalarının Gerekçeli Olması İlkesi
  • Başvuru Yollarının Gösterilmesi İlkesi

Avukat Bahadır Berk

Disiplin Hukuku, Çorlu Disiplin Hukuku, Disiplin Hukuku Avukatı Çorlu, Disiplin Hukuku İlkeleri, Disiplin Avukatı Çorlu, Personel Avukatı Çorlu, Çorlu Avukat Denilidği Zaman Berk Hukuk Bürosu Hizmetinizdedir.

Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?