Telefon
Whatsapp

Mirasın Reddi Halinde Ölenin Emekli Maaşı Ve Sosyal Güvenlik Hakları

Makaleler > Mirasın Reddi Halinde Ölenin Emekli Maaşı Ve Sosyal Güvenlik Hakları

Mirasın Reddi Halinde Ölenin Emekli Maaşı Ve Sosyal Güvenlik Hakları

Yerleşmiş Yargıtay kararları, mirasın reddinin, SGK tarafından bağlanan maaşın alınmasına engel teşkil etmeyeceği yönündedir. Emekli maaşları ölümden sonra tereke kapsamında değildir. Tereke borca batık olduğu takdirde, miras hükmen red edilmiş sayılır ( MK. 545 ) Yani Mirasın reddi emeklilik aylığı bağlanmasını engel teşkil etmez. Mirasın reddi halinde anne babası yada eşine kaybeden kişiye reddi miras yapmış olsa dahi emeklilik aylığı bağlanır.

Borçlu miras bırakanın mirasını reddeden eş, dul aylığından, çocukları da yetim aylığından yararlanırlar. Bu konuda hiçbir hak kaybıyla karşılaşmazlar. Alacaklılar, miras bırakanın eş ve çocuklarının dul ve yetim aylıklarına haciz koyduramazlar, para talep edemezler.

Dul ve yetim aylığı ile kıdem tazminatı ve emekli ikramiyesine ilişkin bu haklardan, reddi miras başvurusunda bulunmayanlar da bazı hallerde yararlanabilirler. Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise mirasın reddedilmiş sayılacağı kabul görmektedir. Çünkü bu durum zımni red anlamına gelir ve, ölenin pasifi aktifinden fazla ise yaşam deneyimlerinin bu mirasın reddedileceğini gösterir. Dolayısıyla mirasçıların başvuru külfetine girmeden mirası reddetmelerinin mümkün olduğu da Yargıtay içtihatlarımızda kabul edilmiştir.

Bkz Hukuk Genel Kurulu 2017/438 E. , 2018/770 K. Sayılı kararı
Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?