Telefon
Whatsapp

Mirasçılıktan Çıkarma

Makaleler > Mirasçılıktan Çıkarma

Mirasçılıktan Çıkarma (Evlatlıktan Ret) Nedir?

Türk hukukunda evlatlıktan çıkarma şeklinde bir hukuki kurum yoktur. Fakat halk arasında evlatlıktan reddetme olarak anılmakla birlikte “Mirasçılıktan çıkarma” kurumu vardır. Türk Medeni Kanununa göre mirasçılıktan çıkarma ancak kanunda öngörülen şartların gerçekleşmesi halinde mümkündür. Mirasçılıktan çıkarma için gerekli şartlar şunlardır:

 • 1- Ölüme bağlı bir tasarrufla çıkarılmalı (Vasiyetname veya miras sözleşmesi yoluyla)

 • 2- Saklı paylı mirasçı olmalı (Altsoy, anne, baba ve sağ kalan eş)

 • 3- Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemiş olmalı (Ceza hukuku anlamında bir suç olmalıdır. Ayrıca bu suçun ağırlığından kasıt, suçun aile bağlarını zedelemesi noktasında bir ağırlıktır. Bu husus da hakimin takdir yetkisiyle tespit edilecektir. Fakat failin yargılanması veya cezalandırılmış olması önemli değildir. Önemli olan bu eylemin Ceza hukuku anlamında bir suç teşkil etmesi ve aile bağlarında bir tahribat oluşturmasıdır.)

 • 4- Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemiş (Mirasçının, mirasbırakana kötü davranıp evine kabul etmemesi, telefonlarını açmaması, açtığında azarlaması, mirasbırakanı dövmesi, hakkında icra takipleri yapmış olması…)
 • Mirasçılıktan çıkarma iradesi açıklanırken yukarıda sayılan “Mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemiş olma” veya “Mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmeme” sebeplerinden hangisinin var olduğu kesinlikle ortaya konmalıdır. Sebebin varlığı ispat edilememiş veya çıkarma sebebi tasarrufta belirtilmemişse çıkarılmak istenen mirasçı sadece saklı payını alabilecektir.

  Bu tasarrufla birlikte; çıkarılan kimsenin miras payı, mirasçılıktan çıkarılanın varsa altsoyuna, yoksa mirasbırakanın diğer yasal mirasçılarına kalır. Oynanması sırasında, Crazy Time oyunundaki tüm eşleşen kazançlar rastgele katsayılarla çarpılır ve toplanır.

  Mirasçılıktan Çıkarmadan Dönülebilir mi, İptal Edilebilir mi?

  Mirasçılıktan çıkarma dönülemez veya kesin değildir. Muris, sonraki bir vasiyetnamesi ile serbestçe bu tasarrufundan dönebilecektir.

  Ayrıca belirli koşulların oluşması halinde mirasçılıktan çıkarma iptal edilebilir. Bu kapsamda murisin mirasçılıktan çıkarma kararı, tasarrufun iptali ya da tenkis davası ile ortadan kaldırılabilir.

  Borç Ödemeden Aciz Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma Nedir?

  Mirasbırakan, hakkında borç ödemeden aciz belgesi bulunan altsoyunu, saklı payının yarısı için mirasçılıktan çıkarabilir. Ancak, bu yarıyı mirasçılıktan çıkarılanın doğmuş ve doğacak çocuklarına özgülemesi şarttır.

  Buna göre öncelikle mirasçılıktan çıkarılacak olan mirasçının alacaklılarının onun aleyhine İcra İflas Kanunu m.143 uyarınca aciz vesikası almaları gerekmektedir. Sonra ise murisin, aleyhine aciz vesikası alınan altsoyunun saklı payının yarısını onun doğmuş veya doğacak olan çocuklarına tahsis etmesi gerekmektedir.
  Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?