Telefon
Whatsapp

El Atmanın Önlenmesi

Makaleler > El Atmanın Önlenmesi

El Atmanın Önlenmesi (Müdahalenin Men’i) Davası:

Bir mal üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan kimsenin, malına haksız olarak müdahale eden ve kendisinin o malı kullanmasına engel olan kişiye karşı, haksız olarak nitelendirilen bu saldırının önlenmesi amacıyla açtığı davaya el atmanın önlenmesi veya müdahalenin men’i davası denir.

Bu husus Türk Medeni Kanunu madde 683/2’de “Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız el atmanın önlenmesini de dava edebilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Dava ile birlikte müdahalenin son bulması, dava konusu taşınmaz ise üzerinde herhangi bir yapı yapıldığı takdirde yıkılması, ayrıca uğranılan zararın (haksız işgal tazminatı, ecrimisil) giderilmesi talep edilebilir.

Dava Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek olup taşınmaz söz konusu ise taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde açılacaktır. Söz konusu mal taşınır ise davanın genel yetki kuralı uyarınca davalının yerleşim yerinde açılması gerekmektedir.

Davanın Şartları Nelerdir?

  • Kanun dava açma hakkını sadece malike yani mülkiyet hakkı sahibine tanımıştır. Bunun doğal sonucu olarak malik vefat ettiği takdirde davayı mirasçıları açabilecektir.

  • Yine kanunda belirtildiği gibi müdahalenin haksız olarak nitelendirilebilmesi gerekmektedir. Bu sebeple haksızlık unsuru davada değerlendirilecek olup davalının kusurunun karara bir etkisi olmayacaktır.

  • Dava Açma Süresi Nedir?

    Haksız işgal devam ettiği sürece el atmanın önlenmesi davası açılabilir. Ayrıca haksız müdahale sonlanmış olsa bile malik geriye dönük olarak haksız işgal tazminatı isteyebilecektir.
    Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?