Telefon
Whatsapp

Ecrimisil Davası

Makaleler > Ecrimisil Davası

Ecrimisil Davası

Ecrimisil, mülkiyet hakkı sahibinin rızası olmaksızın hakka konu taşınmazın üçüncü bir kişi tarafından haksız olarak kullanılması karşılığında talep edilebilen tazminattır. Hak sahibinin rızası baştan itibaren bulunmuyor olabileceği gibi başta gösterilen rızanın geri alınması veya gösterilen rızanın sınırlarının aşılmış olması da söz konusu olabilir.

Ecrimisil talep edilebilmesi için iki şartın gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlardan birincisi, taşınmaz üzerinde haksız işgali gerçekleştiren kişinin kötü niyetli olması; ikincisi ise haksız işgal sonucu hak sahibinin zarara uğramış olmasıdır.

Taşınmazın birlikte mülkiyete konu olduğu durumda üçüncü bir şart daha aranmaktadır ki bu intifadan men şartıdır. İntifadan men, ortak taşınmazdan haksız işgal sebebiyle yararlanamayan malikin taşınmazdan yararlanma isteğini haksız işgali gerçekleştiren malike veya maliklere bildirmesidir. Bu bildirimin yapılmasında herhangi bir şekil şartı öngörülmemektedir.

İntifadan Men Şartının İstisnaları:

 • Ortaklık konusu malın doğal ürün veren ya da kiraya verilerek hukuksal semere elde edilen yerlerden olması
 • Ortaklık konusu malın kamu malı olması
 • Paydaşlar arasında ortaklık konusu mala ilişkin kullanım anlaşması bulunması
 • Daha önce aynı ortaklık konusu mala ilişkin olarak diğer paydaş/paydaşlar aleyhine haksız el atmanın önlenmesi, ortaklığın giderilmesi, ecrimisil ve benzeri davalar açılması veya icra takibi yapılması

 • Dava Açma Süresi Nedir?

  Ecrimisil hakkında herhangi bir yasal düzenleme olmadığı için Yargıtay içtihatları çerçevesinde bu soruya cevap vermek gerekir. Yargıtayın istikrar kazanmış içtihatlarına göre 5 yıllık zamanaşımı süresi mevcuttur ve bu süre davasının açıldığı tarihten geriye doğru hesaplama yapılarak uygulanır.

  Dava Nerede Açılır?

  Dava Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. Özel kanunlardaki ecrimisil taleplerine ilişkin istisnalar saklıdır.

  Ayrıca dava, taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.
  Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?