Telefon
Whatsapp

Anlaşmalı Boşanma

Makaleler > Anlaşmalı Boşanma

Boşanma Davası Şekilleri :

Boşanma davası, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunundaki sebeplere dayanılarak ÇEKİŞMELİ ve ANLAŞMALI olarak açılabilir.

Çekişmeli boşanma davası, eşlerin boşanmanın hukuki sonuçlarında yani nafaka, tazminat, velayet gibi konularda bir anlaşmaya varamamasından doğan bir boşanma davası şeklidir. Çekişmeli boşanma davasında genel ve özel olarak ayrılan boşanma sebeplerine dayanılarak dava açılır.

Anlaşmalı boşanma davası ise, boşanmanın hukuki sonuçlarını yani velayet, mal varlıkları, tazminat ve nafaka gibi konuları düzenleyen ve her iki eş tarafından imzalanması gereken bir tür protokolün mahkemeye sunulması ile görülen davadır. Bunun doğal bir sonucu olarak anlaşmalı boşanma davası, daha kısa sürede karara bağlanır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde anlaşmalı boşanma davası gündeme gelir. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması zorunludur.

Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur.

Buna göre anlaşmalı boşanmanın gündeme gelebilmesi için aranan şartlar şunlardır:

  • Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır.
  • Eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi gerekmektedir.
  • Taraflar, hâkim huzurunda boşanma iradelerini ortaya koymalıdır.
  • Hâkim, boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumunu düzenleyen anlaşma protokolünü uygun bulmalıdır.  • Merhaba, Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?