kategori Arşivi: Çalışma Alanlarımız

Birlikte yaşama son verilmesine yönelik bir karar alınmasıyla boşanma davası süreci başlamış olur. Bu süreçte eşlerin ve müşterek çocuklarının Medeni Yasada var olan tüm haklarını elde edebilmeleri, evlilik birliği içinde…

Daha fazla oku

Askeri yargı alanında, 6413 sayılı askeri disiplin kanunu, 211 sayılı iç hizmet kanunu, 1632 sayılı askeri ceza kanunu, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen davalar, asker kişilerin askeri mahalde…

Daha fazla oku

Borçlar hukuku, kişiler arasındaki özel borç ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Borç ilişkisi, iki veya daha çok kişi arasında kurulan ve bunlardan belirli bir edimi isteme yetkisi veren, diğerini de…

Daha fazla oku

Çevre sorunlarındaki artış aynı zamanda çevre ile ilgili tedbir alınması gerekliliğini de ortaya çıkarmış, çevresel değerlerin hukuki güvence altına alınması amacıyla çevreye ilişkin hükümler Anayasa, Kanun ve Yönetmeliklerde yer almaya…

Daha fazla oku

Globalleşme yolunda uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, ulusal ve yabancı firmaların kendilerine ait ayırt edici karakteristik ürünlerinin, hizmetlerinin ve teknoloji transferlerinin korunmasının gerekliliğini daha da artırmıştır. Bu çerçevede Fikri Sınai Haklar…

Daha fazla oku

İdare Hukuku fertler ve toplulukları ile yürütme ve onun teknik uzantısı olan idare arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Berk Hukuk Bürosu, bu alanda müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.…

Daha fazla oku

İş hukuku, istihdam, ücret, çalışma koşul¬ları, sendikalar ve işçi-işveren ilişkileri gibi konuları düzenleyen hukuk dalı. İşçi ile işveren arasındaki iş (hizmet) sözleşmesiyle ilgili kurallar bireysel iş hukukunu, toplu¬lukların taraf olduğu…

Daha fazla oku

Telif Hakları veya Fikri haklar, bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların tamamını kapsar. Fikri mülkiyet, bir kişiye veya kuruluşa ait olan bir fikir ürünüdür. Fikri mülkiyet hakları…

Daha fazla oku

Kişiler arasındaki adi borç ilişkileri borçlar hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Ancak borç ilişkilerinin daha teknik, daha bilgi gerektiren daha büyük ve hacmi geniş kapsamlı borçları içeren hukuku ticaret hukukudur. Bu nedenledir…

Daha fazla oku

Günümüzde başarılı tüketici örgütleri sayesinde her geçen gün bilinçlenen tüketiciler, haklarını aramak istemekte, şirketler de her geçen gün kendini yenileyerek tüketici taleplerini karşılamaya çalışmaktadır. Tüketicilerin ekonomik hayatlarını daha çok koruyabilmek,…

Daha fazla oku

10/10