İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare Hukuku fertler ve toplulukları ile yürütme ve onun teknik uzantısı olan idare arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Berk Hukuk Bürosu, bu alanda müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi davaları
Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalar
İptal davaları
Tam yargı davaları (tazminat talebi içeren davalar)
Vergi uyuşmazlığından doğan davalar
Danışmanlık Hizmetleri

İdari dilekçelerin denetlenmesi, düzenlenmesi
İdari işlemlerde gerekli evrakların düzenlenmesi, denetlenmesi
İmar planlaması ve imar ruhsatı işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
Kamu ihale şartnameleri ve idari sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve denetlenmesi
Memur sendikaları için hukuki müşavirlik ve avukatlık hizmetleri