Fikri Haklar Hukuku

Fikri Haklar Hukuku

Telif Hakları veya Fikri haklar, bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların tamamını kapsar. Fikri mülkiyet, bir kişiye veya kuruluşa ait olan bir fikir ürünüdür. Fikri mülkiyet hakları koruma sistemi, bir ürünü bunu üreten ya da oluşturan kişiye ait olduğunu garantiye almanın yanı sıra, bunu “sahiplenmeye” ve sonuçta bundan ticari olarak yararlanmaya da olanak sağlar. Fikri mülkiyeti korumak suretiyle, toplum, bireylerin yeni fikirler geliştirmeye zaman ve kaynak tahsis etmelerini teşvik eder. Bu çerçevede Fikri Sınaî Haklar Hukuku Türkiye’de de hızla gelişmiştir. Bu doğrultuda ilgili kanunlar yenilenmiş ve geliştirilmiştir. Berk Hukuk Bürosu, fikri ve sinai haklar hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerinin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

Delil tespiti davası
Haksız rekabet davaları
Hükümsüzlük
Maddi ve manevi tazminat davaları
Marka ve patent tescili ve tescile itiraz davaları
Marka ve patent iptal davaları
Telif hakkı tespit ve tazminat davaları
Tecavüzün önlenmesi davası

Danışmanlık Hizmetleri

Birleşme ve devralmalarda fikri mülkiyet haklarının korunması, denetlenmesi, düzenlenmesi
Gizlilik sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
Lisans sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
Marka ve patent haklarının korunması, denetlenmesi
Milletlerarası marka araştırması, tescili ve devri işlemleri
Telif haklarının denetlenmesi
Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi