Çevre Hukuku

Çevre Hukuku

Çevre sorunlarındaki artış aynı zamanda çevre ile ilgili tedbir alınması gerekliliğini de ortaya çıkarmış, çevresel değerlerin hukuki güvence altına alınması amacıyla çevreye ilişkin hükümler Anayasa, Kanun ve Yönetmeliklerde yer almaya başlamıştır. İşte çevre hukuku, çevrenin korunması amacını taşıyan tüm hukuk normlarını kapsayan bir hukuk alanıdır. Diğer bir deyişle insanın doğal yaşam alanının gelişimi, bakımı ve korunmasını sağlayacak kurallar bütününe çevre hukuku denir. Berk Hukuk Bürosu bu alanda müvekkillerine, sertifika işlemleri ve uyuşmazlıkları, çevre hukukuna aykırılıktan dolayı idari para cezalarının iptali, takip ve danışmanlık hizmeti veren şirketlerin sözleşme ve dava işlemleri gibi çeşitli dava vekilliği ve iş takibi hizmeti sunmaktadır.