Av. Bahadır BERK Biyografi

1964 yılında Ankara’da doğmuştur. 1982 yılında Kuleli Askeri Lisesini, 1986 Yılında kara Harp Okulunu ve 1992 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş, 1999 – 2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans yapmıştır. 1995- 2008 yılları arasında farklı illerde ve değişik rütbelerde Askeri Savcı ve Askeri Hâkim olarak görev yapmıştır. 1998- 2001 yılları arasında Ankara GATA’da Disiplin Subayı – Adli Müşavir olarak çalışmıştır. 2008 yılı içerisinde Çorlu 5nci Kolordu Askeri Savcısı iken emekli olarak serbest avukat olarak 2013 yılı itibariyle kadrosunu genişleyerek Berk & Berk Hukuk Bürosu’nun kurucuları arasında yer almıştır. Askeri Ceza Hukuku, Ceza hukuku, İdare hukuku ve Askeri İdari Yargı, İş Hukuku, Sağlık Hukuku (Malpraktis Doktor-hasta ilişkileri, Hekim Hastane iş sözleşmeleri) Aile Hukuku(Boşanma hukuku ve Kadın Hakları), Şirketler Hukuku, Borçlar Hukuku (Tazminat Hukuku ve Sözleşmeler – Kat Karşılığı inşaat Sözleşmeleri) alanlarında uzmanlık kazanmış olup bu alanlarda yoğunlaşmıştır.

Bahadır BERK
bahadirberk@berkhukukburosu.com