Berk & Berk Hukuk Bürosu

Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz, fakat hiç bir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmamış olanından farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar, fakat efendileri de olmadı.

Moliere Jean-Baptiste Poquelin - "MOLIERE"

01. İcra Takipleri

Berk & Berk Hukuk Bürosu olarak, gerçek ve tüzel kişi müvekkillerin İcra ve İflas Kanunu’ndan doğan her türlü uyuşmazlıklarında, genç ve dinamik kadromuzla hızlı ve etkin hukuki çözümler üretiyoruz.

Detay

02. Dava Takipleri

Davaya konu uyuşmazlığınızın çözüme ulaşabilmek amacıyla izlenecek yol haritasının ortaya konulması birinci önceliğimizdir. Bu bağlamda vakıanın ortaya konulması, delillerin tasnifi ile birlikte çözüm odaklı hukuki durumun ortaya konulması savunma için gerekli stratejinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Detay

03. Hukuki Danışmanlık

Berk & Berk Hukuk Bürosu olarak birçok şirkete, derneğe ve meslek birliğine faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu sağlamak yada 3. kişilerle kuracakları ilişkilerde hukuki koruma sağlamak amacıyla danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Detay

Çalışma Alanlarımız

Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra Takip İşlemlerinin yürütülmesi, Marka ve Patent Konularında eğitimler, iş hukuki uygulamaları, ulusal ve uluslararası mevzuat değişikliklerinin takibi gibi konularda faaliyet gösterilmektedir.

Ceza Hukuku

Hızlı Ekonomik Büyüme Ve Artan Yabancı Yatırımlar, Hukuki Anlaşmazlıkların Yanı Sıra

Daha Fazla Bilgi

Tüketici Hukuku

Günümüzde başarılı tüketici örgütleri sayesinde her geçen gün bilinçlenen tüketiciler, haklarını

Daha Fazla Bilgi

Marka ve Fikri Haklar

Telif Hakları veya Fikri haklar, bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi

Daha Fazla Bilgi

İş Hukuku

İş hukuku, istihdam, ücret, çalışma koşul¬ları, sendikalar ve işçi-işveren ilişkileri gibi

Daha Fazla Bilgi

Fikri ve Sinai Haklar

Globalleşme yolunda uluslararası ticaretin hızla yaygınlaşması, ulusal ve yabancı firmaların kendilerine

Daha Fazla Bilgi

Aile Hukuku

Birlikte yaşama son verilmesine yönelik bir karar alınmasıyla boşanma davası süreci

Daha Fazla Bilgi

Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku, kişiler arasındaki özel borç ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır.

Daha Fazla Bilgi

Şirketler Hukuku

Ticaret Hukuku, ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukuku

Daha Fazla Bilgi

İdare Hukuku

İdare Hukuku fertler ve toplulukları ile yürütme ve onun teknik uzantısı

Daha Fazla Bilgi

Çevre Hukuku

Çevre sorunlarındaki artış aynı zamanda çevre ile ilgili tedbir alınması gerekliliğini

Daha Fazla Bilgi